قرار گذاشتم که از امروز شروع کنم

اصلا هم دیر نیست :)