شبیه همون بادکنک سفید کثیفی که امروز افتاده بود گوشه‌ی خیابون، گم شدم