فک کنم خودش نمی‌فهمه ولی بم میگه هروئین منی تو :))))