گفت: می‌خوام کمکت کنم همه چی رو فراموش کنی.

اول از همه عکس پروفایلتو عوض کن

افسرده شده واسه من

مسخره

بیا اینی که بهت میدمو بذار

آفرین حالا پاشو بریم درس بخونیم.

گفتم: مرسی