یادته اسکار قشنگ ترین و اسکار دوست داشتنی ترین لحظه رو بهت دادم؟

پسشون میگیرم.

علیرضا با وجود تمام محبت و احترامی که نسبت بهش دارم یه دخترباز حرفه ای عوضیه.

قول میدم هیچ وقت یادم نره که به ملیکا پیشنهاد داد با هم برن کنسرت :|

آی مین کام آآآآآن!

بذار دو روز بگذره بعد
 
پ.ن ولی در هر مسئله غیر از دخترا، رفیق ترین ادمیه که میتونی پیدا کنی.