تولدشه. چی بخرم که هم ثاتفول باشه هم به درد بخور هم یادگار بمونه؟

- شال بخر!

 

:))