خیلی عجیبه که من با یه نگاه خیره‌ی بی‌حس زل زدم به نمونه سوالای پایان ترم و هیچ کدومو بلد نیستم و به .... هم نیست :/