دلم می‌خواست توی این دنیای سیاه کثیف با مردم ترسناک یه نقطه‌ی - نه حتی سفید - که خاکستری بودم.