این حس واقعیه یا فقط یه توهم از سر بی توجهی؟

هر چی که هست باعث شده من به شدت obsessed بشم با عری.

میگذره ولی :)

اینم میگذره