من همینجا قول میدم ترم بعد وقتی بچه ها مراجعه میکنن که سوال بپرسن عین ادم جوابشونو بدم و عن نباشم. اصلا هم به عرب و مه گل و ملیکا اشاره ندارما. اصلااااا