حس بینایی و بویایی من به طرز عجیبی به هم وصلن. مثلا وقتی استادای معارفو میبینم بوی موی چرب و پیاز و عرق حس میکنم، علیرضا رو میبینم داره از پشت در کانون ما رد میشه بوی عطرشو حس میکنم. مثلا مهربان بوی جوراب میده بنده خدا :)) یا ملیِ صالح بوی سیر شمال میده. بدرسمای بوی اول مهرو میده و استاد طائری بوی پنج دقیقه قبل از خوابو میده.