از روی متن یلدا خوندم. ویس بگیرم واسه کی بفرسم حالا؟