من اگر در بستر مرگ (خدای نکرده) بخوام به نوه‌ها و فرزندان بسیارم نصیحتی کنم قطعا اولیش اینه که به اصول خودتون پایبند باشید. هر اصولی. آدم بی اصل و نصب مثل بوته خار تو بیابونه. دومیشم اینه که جوری زندگی و با مردم رفتار کنید که دعای خیر پشتتون باشه. نه اه و نفرین یه عده.