هنر واقعی از عمیق‌ترین درد و رنج‌های انسان‌ها برمی‌خیزد و بر روی عمیق‌ترین احساسات مخاطبانش تاثیر می‌گذارد و این اتفاق برای مخاطبان مثل تبدیل شدن به قربانی یک انتقام‌گیر می‌ماند. انگار هنرمند پس از تحمل درد بزرگی، می‌خواهد کاری کند تا تمام دنیا از طریق اثر هنری‌اش آن را تجربه کنند و براساس تجربه‌های شخصی خودشان برداشت متفاوتی از آن دریافت کنند.