تنها چیزایی که الان میتونه ارومم کنه نماز، یه دوش اب گرم بدون ترس از قطعی برق، سس هلندی روی تخم مرغ و یه پی ام از حسینه. فقط یه نشونه.