اگر قبلا نگفته بودم می‌خوام الان بگم. از پویا واقعا حالم بهم می‌خوره.