همون طور که هر کس یک بخش از شخصیت من رو اشکار می‌کنه، من عاشق شخصیتی هستم که کنار ماجده و فاطمه و نگار دارم. مهربون، قوی و مستقل. همون قدر از شخصیتم کنار خیلیا بدم میاد.

 

پ.ن کاش یاد بگیرم این کیسه‌های بدبار و سنگین تنفر‌ از بعضی افراد زندگیم رو با خودم این ور اون ور نکشم.