قرار نیست همه‌ی اطرافیانم دوسم داشته باشن. یکیشون می‌تونه در عین نمک نشناسی بیاد مستقیم بگه به تخمم نیستی و یکی دیگشون می‌تونه جواب دایرکت محبت آمیزم رو نده.

در آخر چیزی که اهمیت داره اینه که واسه یه سری آدم خیلی مهمم. همون طور که اونا اندازه‌ی یک دنیا برام ارزش دارن.