حس می‌کنم شبیه یک دلقکم. شما مصایب زندگی من رو می‌خونید و می‌خندید. بدون هیچ درگیری فکری‌ای رد میشید و من می‌مونم و صورت نقاشی شده‌ام که اشک رنگاشو مخلوط کرده