من میگم چرا انقد معده‌ام درد می‌کنه‌ها!

استرس پارسال از فضا زمان عبور کرده و داره بیچارم می‌کنه -_-