به نیت شادی امام زمان و امام حسین یه چله برداشتیم که تو این چهل روز حواسمون به هم باشه غیبت نکنیم.

من دوتا کار دیگه هم می‌خوام بکنم. هیچ کدومم نمی‌تونم بگم. ولی بدون نیتش هست.