عجیبه بعد از این همه سال و دوریمون هنوزم میتونیم حال گند همو خوب کنیم. دوس داشتم دوستای نزدیک‌تری باشیم ولی خب. نمیشه. همین کافیه.