من و مه گل در راه ریختن زباله‌ها بودیم. بله ما اینجا حسین رو داریم که بهار و ملیکا رو فالو کرده و اون دوتا انفالوش کردن و به نظرشون حسین زشته. می‌خوام بگم خاطره‌ی یه سریا آرزوی یه سری دیگس. همین طور که داشتم حرص می‌خوردم که بله مثل اینکه فقط اینستای من خار داره و حسین آقا زیادی براش پرفکتن مه گل وارد صحنه شد و گفت صبا جان تو یه شخص فوق‌العاده‌ای و مطمئنم تو رابطه هم خارق‌العاده هستی. و لیاقت داری با کسی که باهات درست رفتار می‌کنه و بهت اهمیت میده باشی. از حسین بکش بیرون. من موهامو افشون کردم تو باد و گفتم نه مه گل من اصلا دنبال رابطه با حسین نیستم. فقط خیلی بهم برخورده که من تایپ آآآقا نیستم و هورهایی که قبلاً نام بردم تایپشن و اونا رو فالو کرده. قبل از اینکه مه گل جواب بده به جمع دوستانمون رسیدیم و صحبت نیمه تمام ماند.