سه تا روسری از این جیگلی بیگیلی محجبه خوش‌تیپا سفارش دادم برام بیارن. شرمنده دیگه نمی‌تونم پاسخگوی کامنتاتون که به صورت نان استاپ به سمتم سرازیره و سرورهای بیان رو از کار انداخته، باشم. ایموجی عینک دودی به میزان زیاد