یادم رفته بود طلسم شدن توسط یه آدم جدید چطوره :)

مسئولای عزیز دانشگاه کاش یکم کمتر می‌خوردین و بودجه‌ی ما واسه آوردن مهدی صباغی بیشتر بود -_-