_ صبا گشنمه

+ ببین دو راه داری. می‌تونی بری یه چیزی از یه جا پیدا کنی بخوری. می‌تونی به این فکر کنی که داری لاغر میشی و به گشنگی کشیدن ادامه بدی.

_ خدایا منو نصف کن.