ما جانشین خدا روی زمینیم و تنها کاری که می‌کنیم لایک کردن عکسای لاکشری آقازاده و ریچ کیدز آو دوغوزآباد و حاشیه‌ی هنرمندانه.