در نبم میلیمتری آغاز سال تحصیلی جدید می‌خوام بگم حوصله‌ی دیدن برادر بسیجی رو ندارم. نه اون نه کاوه نه عرفان نه هیچ کس دیگه. می‌خوام این ترم برم یه ذره نفس بکشم :)