چرا یه روضه‌ی درست و حسابی نیست تو اصفهان ما بریم؟ :/ چرا؟!