نیلوفر: ایشالا باشیم و تولد ۶۷ سالگیتو تبریک بگم.

بعد تولد ۶۸ سالگیتو تبریک بگم.

تولد ۷۸.

من: ۶۹ رو تبریک نمیگی؟:))

نیل: نه آلزایمر گرفتم یادم می‌ره