نمی‌دونم واقعا خدا حاجت شکمو زود میده یا اینکه من خیلی دلم پاکه و دعاهام می‌گیره :/