منتال برک‌دون‌ها هیچ ربطی به مکان، زمان و همراه فرد نداره.

پ.ن چم شد یهو؟