امروز بچه‌ها برام تولد گرفتن :) دم دانشکده با کیک و برف شادی اومدن استقبالم و من ملت و مبهوت می‌گفتم تولد کیه تولد کیه :)) خوش گذشت. کیکشم خیلی خوشمزه بود. رفقای جان