سر کلاس تمدن اسلامی ساعت ۱:۳۰ تا ۳ اونم وقتی که خود استاد سر کلاس نیست و یه پسره‌ی نامعلوم اومده، جز خواب چه میشه کرد؟