همایش فعالان فرهنگی بود و خیلی خوش گذشت. زندگی لبخند می‌زنه. و از لجن‌زار خبری نیست.

پ.ن تصمیم گرفتم با تصمیمات بعضا احمقانه‌ی قلبم کنار بیام و بسوزم و بسازم :)

همه در صلحن. حالمون خوبه